Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Οικονομικό Δελτίο

Το Οικονομικό Δελτίο αναλύει τις κυριότερες διεθνείς και εγχώριες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, με έμφαση πρωτίστως στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία καθώς και στη ζώνη του ευρώ. Το Δελτίο, το οποίο ετοιμάζεται σε εξαμηνιαία βάση, παρουσιάζει επίσης τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για βασικά οικονομικά μεγέθη της κυπριακής οικονομίας, ενώ περιλαμβάνει χρήσιμο στατιστικό παράρτημα.

Μετά την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη του ευρώ τον Ιανουάριο του 2008 και συγκεκριμένα από τον Ιούνιο του 2008 το Οικονομικό Δελτίο διαδέχθηκε την Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής. 

 • Ιούνιος 2017   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2016   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2016   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2015   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2015   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2014   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2014   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2013   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2013   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2012   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2012   Έκδοση Pdf
  Σημείωση: Από την έκδοση Ιουνίου 2012 το Οικονομικό Δελτίο δεν συμπεριλαμβάνει την Ενότητα που αφορά τις «Συνθήκες Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».
 • Δεκέμβριος 2011   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2011   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2010   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2010   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2009   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2009   Έκδοση Pdf
 • Δεκέμβριος 2008   Έκδοση Pdf
 • Ιούνιος 2008   Έκδοση Pdf
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας