Αδειοδότηση & Εποπτεία

Μητρώο τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο

1. ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 1. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd*
 2. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 3. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 4. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
 5. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ
 6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ 

*H "Cyprus Popular Bank Public Co Ltd" τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης.  Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να προβαίνει στην ανάληψη νέων υποχρεώσεων έναντι του κοινού υπό μορφή καταθέσεων, αξιογράφων ή άλλων στοιχείων αποδεικτικών οφειλής.

 

2.  ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

    Ι. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 3. Emporiki Bank – Cyprus Limited
 4. Eurobank Cyprus Ltd
 5. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

   ΙΙ.  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 1. RCB BANK LTD 
 2. Societe Generale Bank-Cyprus Limited
 3. USB Bank Plc

 

   Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

    Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Alpha Τράπεζα Α.Ε.
 2. AS Expobank 
 3. Banque SBA
 4. Barclays Bank PLC
 5. Central Cooperative Bank PLC
 6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 7. First Investment Bank Ltd 
 8. Joint Stock Company “Trasta Komercbanka

  ΙΙ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Arab Jordan Investment Bank SA
 2. Bank of Beirut SAL
 3. BankΜed s.a.l. 
 4. Banque BEMO SAL 
 5. BBAC SAL 
 6. BLOM Bank SAL 
 7. Byblos Bank SAL 
 8. Credit Libanais SAL 
 9. FBME Bank Ltd
 10. IBL Bank sal
 11. Jordan Ahli Bank plc
 12. Jordan Kuwait Bank PLC 
 13. Lebanon and Gulf Bank SAL 
 14. Open joint-stock company AvtoVAZbank
 15. OJSC Promsvyazbank
 16. Privatbank Commercial Bank 

3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 1.  
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας