Αδειοδότηση & Εποπτεία

Μητρώο Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Κύπρο

1. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

     Α.   ΤΡΑΠΕΖΕΣ
        

     1. Ancoria Bank Limited 
     2. Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
     3. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ 
     4. Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
     5. Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
     6. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ
     7. RCB BANK LTD

*H "Cyprus Popular Bank Public Co Ltd" τελεί υπό καθεστώς εξυγίανσης. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται να προβαίνει στην ανάληψη νέων υποχρεώσεων έναντι του κοινού υπό μορφή καταθέσεων, αξιογράφων ή άλλων στοιχείων αποδεικτικών οφειλής.

     Β.    ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

       I.    ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)

       II.    ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

            1. Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λεμεσού Λτδ
            2. Περιφερειακή Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λευκωσίας Λτδ
            3. Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ.) Λτδ
            4. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αλληλεγγύης Λτδ
            5. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων Λτδ
            6. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λακατάμιας-Δευτεράς Λτδ
            7. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Λήδρα Λτδ
            8. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου Λτδ
            9. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου Λτδ
           10. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Ταμασού-Ορεινής και Πιτσιλιάς Λτδ
           11. Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Τροόδους Λτδ
           12. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου-Λάρνακας Λτδ
           13. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αστυνομικών και Στρατιωτικών Κύπρου Λτδ
           14. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου Λτδ
           15. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού Λτδ
           16. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λευκωσίας Λτδ
           17. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Υπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας και Τραπεζών (ΣΤ.Υ.Τ.Ε.Τ.) Λτδ
           18. Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου Λτδ
            

2.  ΞΕΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ" 

  Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Αlpha Bank Cyprus Ltd
 2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ
 3. Eurobank Cyprus Ltd
 4. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ

   ΙΙ.  ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

 1. Societe Generale Bank-Cyprus Limited
 2. USB Bank Plc

    Β. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

    Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. AS Expobank 
 2. Banque SBA
 3. Barclays Bank PLC
 4. Central Cooperative Bank PLC
 5. EFG Bank (Luxembourg) S.A.
 6. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
 7. First Investment Bank Ltd 
 

  ΙΙ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΞΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

 1. Arab Jordan Investment Bank SA
 2. Bank of Beirut SAL
 3. BankΜed s.a.l. 
 4. Banque BEMO SAL 
 5. BBAC SAL 
 6. BLOM Bank SAL 
 7. Byblos Bank SAL 
 8. Credit Libanais SAL 
 9. IBL Bank sal
 10. Jordan Ahli Bank plc
 11. Jordan Kuwait Bank PLC 
 12. Lebanon and Gulf Bank SAL 
 13. Promsvyazbank PJSC
 14. Public joint-stock company AVTOVAZBANK
 15. Public Joint-Stock Company Commercial Bank "Privatbank" 

 

3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

 1.  

 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας