Νομικό Πλαίσιο

H περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015
  • Κώδικας Συμπεριφοράς για το χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες   Έκδοση Pdf
  • Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015   Έκδοση Pdf
  • Ανεπίσημη ενοποίηση των περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγιών του 2013 και 2014   Έκδοση Pdf
  • Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων (Τροποποιητική) Οδηγία του 2014   Έκδοση Pdf
    Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων (Τροποποιητική) Οδηγία του 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Ι, με αριθμό Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης (Κ.Δ.Π.) 57/2014.
  • Κατάσταση Προσωπικών Οικονομικών Στοιχείων (ΚΠOΣ)   Έκδοση Excel
  • Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013   Έκδοση Pdf
    Η περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013, στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Ι, με αριθμό Κανονιστικής Διοικητικής Πράξης (Κ.Δ.Π.) 315/2013.
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας