Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Επανέναρξη λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - Eφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές
(28 Μαρτίου 2013)

Η ΚΤΚ ανακοινώνει ότι από σήμερα, 28 Μαρτίου 2013, επαναλειτουργούν όλες οι τράπεζες στην Κύπρο. Για το κοινό θα είναι ανοικτές από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ.

Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ο περί της Επιβολής Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Νόμος του 2013 - Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

 

  
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας