Περιοριστικά Μέτρα στις Συναλλαγές

Συχνές Ερωτήσεις - Πρόσβαση σε καταθέσεις


1. Μπορώ να αποσύρω χρήματα από το λογαριασμό μου;

Ναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στην ανάληψη χρημάτων σε μετρητά.

 

2. Μπορώ να τερματίσω την κατάθεση προθεσμίας μου πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης;

Από την 31 Μαρτίου 2014 που τέθηκε σε ισχύ το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης Εικοστό Όγδοο Διάταγμα, του 2014 έχει καταργηθεί το περιοριστικό μέτρο που επέβαλλε απαγόρευση τερματισμού κατάθεσης προθεσμίας πριν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης της. Συνεπώς ισχύουν οι σχετικοί όροι της κάθε κατάθεσης προθεσμίας και η πολιτική της κάθε τράπεζας.

 

3. Κατά τη λήξη της κατάθεσης προθεσμίας μπορώ να αποσύρω την κατάθεση;

Μπορείτε να μεταφέρετε σε λογαριασμό όψεως ή σε νέα κατάθεση προθεσμίας όλο το ποσό της κατάθεσης.

 

4. Τι γίνεται αν χρειαστώ μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης; ή ενώ είμαι στο εξωτερικό;

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις πληρωμές ή στην ανάληψη μετρητών μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας.

 

5. Πότε θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα;

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει στρατηγική για τη σταδιακή και προσεκτική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, βάσει οδικού χάρτη.  Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

http://www.mof.gov.cy/mof/mof.nsf/All/FAE49D0FCB4D14C0C2257BC2002E0636/$file/Ανακοινωση%20ΥποικΟδικος%20Χαρτης%20Χαλαρωσης%20Περιοριστικων%20Μετρων%20080813.pdf?OpenElement