Περιοριστικά Μέτρα στις Συναλλαγές

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημιουργήσει οδηγούς με Ερωτήσεις και Απαντήσεις (Q & A) που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα. Ο οδηγός αυτός είναι επίσης διαθέσιμος από τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε όλη την Κύπρο. Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες για την εξασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών που δίνονται στα υποκαταστήματα τους.

Δεδομένου ότι νέα ερωτήματα λαμβάνονται συνεχώς και γίνονται τροποποιήσεις στα υφιστάμενα περιοριστικά μέτρα, το υλικό Q & A στην ιστοσελίδα μας θα ενημερώνεται συνεχώς. 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας