Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Οι περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμοι του 1999 και 2000 - ''Thinkqatar Investment Fund Limited''
(12 Μαρτίου 2012)

 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, γνωστοποιεί ότι στις 7 Μαρτίου 2012, η εταιρεία “ThinkQatar Investment Fund Limited” έχει αναγνωριστεί ως Διεθνής Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου και έχει καθοριστεί ως Ιδιωτικό Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο σύμφωνα με τα άρθρα 10(1) και 10(4) των περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμων, 1999 και 2000.



 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας