Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Οι περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμου, 1999 και 2000 - "Vinga Fond Ltd".
(09 Φεβρ. 2012)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, γνωστοποιεί ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2012, η εταιρεία “Vinga Fond Ltd” έχει αναγνωριστεί ως Διεθνής Εταιρεία Μεταβλητού Κεφαλαίου και έχει καθοριστεί ως Ιδιωτικό Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο σύμφωνα με τα άρθρα 10(1) και 10(4) των περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμων, 1999 και 2000. 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας