Τραπεζογραμμάτια & Κέρματα

10χρονα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ - (2012) - €2

   10th anniversary of banknotes coins_common side           10th anniversary of banknotes coins_national.

Σύνθεση μετάλλου
:
Εξωτερικό: κράμα χαλκού-νικελίου, εσωτερικό: τρία στρώματα: κράμα ορειχάλκου-νικελίου, νικέλιο, κράμα ορειχάλκου-νικελίου
 
Βάρος
:
8,50 γραμμάρια
 
Διάμετρος
:
25,75 χιλιοστά
 
Ποσότητα Έκδοσης
:
1.000.000
 
Εμπρόσθια Όψη
:
Χάρτης της Ευρώπης.
 
Οπίσθια Όψη
:
Οι απεικονίσεις στο σχέδιο συμβολίζουν τον τρόπο με τον οποίο το ευρώ έχει καταστεί ένας αληθινά παγκόσμιος παίκτης  κατά την τελευταία δεκαετία και τη σημασία του για τις ζωές των κοινών ανθρώπων (που αναπαριστάνονται από τον κόσμο), το εμπόριο (πλοίο), τη βιομηχανία (εργοστάσιο) και την ενέργεια (αιολικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής).
 
Καλλιτέχνης
:
Helmut Andexlinger

Σημείωση: Από τα 1.000.000 αναμνηστικά κέρματα που εκδόθηκαν, κόπηκαν 8.000 κέρματα σε υποδειγματική (proof) κατάσταση και τοποθετήθηκαν σε θήκες με σκοπό να διατεθούν σε συλλέκτες και 5.000 σε λαμπρή ακυκλοφόρητη κατάσταση και τοποθετήθηκαν σε κάψουλες, επίσης για το συλλεκτικό κοινό.

 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας