Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Στατιστικά Στοιχεία Δανείων και Καταθέσεων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)
(27 Ιαν. 2012)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία δανείων και καταθέσεων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2011, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Ιανουάριος 2012. 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας