Μέσα Ενημέρωσης & Εκδόσεις

Αναμνηστικό κέρμα για τα δεκάχρονα των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ
(25 Ιαν. 2012)

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει την έκδοση αναμνηστικού κέρματος ονομαστικής αξίας €2. Πρόκειται για  κέρμα κυκλοφορίας. Η έκδοση γίνεται για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ στο πλαίσιο απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινή έκδοση όλων των χωρών μελών της ζώνης του ευρώ, με ταυτόσημο σχέδιο.

·         Ανακοίνωση

·         Έντυπο αιτήσεως για αγορά κερμάτων 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας