Στατιστική

Ετήσια Στοιχεία Θέσεων κατά Χώρα
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2012   Έκδοση Excel
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2011   Έκδοση Excel
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2010   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις κατά χώρα 2009   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις κατά χώρα 2008    Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις στο Εξωτερικό 2007   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις μη Κατοίκων στην Κύπρο 2007   Έκδοση Excel
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας