Στατιστική

Ετήσια Στοιχεία Ροών κατά Χώρα
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2012   Έκδοση Excel
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2011   Έκδοση Excel
  • Άμεσες επενδύσεις κατά χώρα 2010   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις κατά χώρα 2009   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις κατά χώρα 2008   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις στο εξωτερικό 1997 - 2007   Έκδοση Excel
  • Άμεσες Επενδύσεις μη Κατοίκων στην Κύπρο 1997 - 2007   Έκδοση Excel
 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας