Νομικό Πλαίσιο

Συστήματα & Υπηρεσίες Πληρωμών

Νομοθεσία

 

Οδηγίες & Κανονισμοί

 

Κανονισμοί του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβουλίου

 

 

Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληρωμών (Συστάσεις και Οδηγός Αξιολόγησης από το SecuRe Pay Forum)

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας