Η Τράπεζα

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητής

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος Συρίχας

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Φίλιππος Μαννάρης
Ανδρέας Περσιάνης
Μιχάλης Πολυδωρίδης
Ιωάννης Χαριλάου

Διοικητικό Συμβούλιο (φωτογραφίες και βιογραφικά σημειώματα)

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας