Η Τράπεζα

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητής

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Εκτελεστικό Μέλος

Γιώργος Συρίχας

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Νίκος Κωνσταντίνου
Φίλιππος Μαννάρης
Ανδρέας Περσιάνης
Μιχάλης Πολυδωρίδης

Διοικητικό Συμβούλιο (φωτογραφίες και βιογραφικά σημειώματα)   

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας