Η Τράπεζα

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητής

Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Εκτελεστικά Μέλη

Στέλιος Κοιλιάρης
Γιώργος Συρίχας

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Σταύρος Ζένιος
Νίκος Κωνσταντίνου
Φίλιππος Μαννάρης
Ανδρέας Περσιάνης
Μιχάλης Πολυδωρίδης

Διοικητικό Συμβούλιο (φωτογραφίες και βιογραφικά σημειώματα)

Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

 
Αρχή Σελίδας Αρχή Σελίδας