Βασικά Επιτόκια ΕΚΤ

 
 • Επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης 0.40 %
   
 • Κύριες διαδικασίες αναχρηματοδότησης (σταθερό επιτόκιο) 0.15 %
   
 • Επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων - 0.10 %
   

Ισοτιμίες Νομισμάτων στο Ευρω

 
 • USD 1.3115
   
 • JPY 137.63
   
 • GBP 0.79330
   

Ετήσια Έκθεση 2013 

 

Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει σύντομη ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων, παρουσίαση των εργασιών της ΚΤΚ, καθώς και τις Οικονομικές..
Περισσότερα

 

Οικονομικό Δελτίο 

 

Το Οικονομικό Δελτίο αναλύει τις κυριότερες διεθνείς και εγχώριες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις, με έμφαση πρωτίστως στις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία καθώς και στη ζώνη..
Περισσότερα

 

Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων 

 

Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων αποτελεί μια ποιοτική έρευνα για τις τραπεζικές χορηγήσεις στη ζώνη του ευρώ και βασικός της στόχος είναι η βελτίωση της πληροφόρησης για τις συνθήκες..
Περισσότερα

 

Δείκτες Τιμών Κατοικιών 

 

Οι δείκτες τιμών κατοικιών στην Κύπρο ετοιμάζονται από τη Μονάδα Παρακολούθησης Ακινήτων (ΜΟΠΑ) του Τμήματος Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) σε συνεργασία με τις..
Περισσότερα

 

Ανακοινώσεις